Disclaimer

Rigtsje van der Wal (Kamer van Koophandel: 61084794), hierna te noemen Rigtsje van der Wal, verleent u hierbij toegang tot www.rigtsje.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Rigtsje van der Wal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Rigtsje van der Wal spant zich in om de inhoud van www.rigtsje.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.rigtsje.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rigtsje van der Wal. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.shop.studio-ynique.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Rigtsje van der Wal. Voor op www.rigtsje.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rigtsje van der Wal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rigtsje van der Wal. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rigtsje van der Wal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIGE
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Winkelwagen
Scroll naar boven